Skip to content

Visie en doel

Over de studievereniging Justus Lipsius

JSV Justus Lipsius is de studievereniging van de master Encyclopedie en filosofie van het recht. De vereniging ontleent haar naam aan de Nederlandse geleerde Justus Lipsius (1547 – 1616), die wel gezien kan worden als grondlegger van de Leidse traditie om de studie van het recht te verheffen tot meer dan een zuiver pragmatische vakopleiding. Onze activiteiten zijn dan ook niet gericht op de verbreding van positiefrechtelijke kennis, als wel op de doordenking van de grondslagen van ons rechtssysteem en, in bredere zin, van onze politieke gemeenschap. Zo organiseren we onder andere Socratische colleges waarin we onder begeleiding van docenten klassieke filosofische teksten bestuderen, maar ook studiereizen naar Europese culturele hoofdsteden, zoals Oxford en Weimar.

Hoewel onze studievereniging is verbonden aan de master Encyclopedie en filosofie van het recht, zijn veel van onze activiteiten ook toegankelijk voor filosofisch ingestelde studenten die een andere master doen. Neem dus ook in het geval je tot die groep behoort vooral een kijkje op onze website. Ben je een student met een voorliefde voor de rechtsfilosofie, maar zit je nog in de bachelor-fase? Dan is DIQIT de aangewezen plek voor jou. Ook DIQIT verzorgt namelijk tal activiteiten gericht op rechtsfilosofische verdieping, zoals lezingen, debatten en collegereeksen, maar dan voor bachelorstudenten. Regelmatig ook organiseert JSV Justus Lipsius tezamen met DIQIT activiteiten.