Visie en doel

Over de studievereniging Justus Lipsius

De studievereniging Justus Lipsius is vernoemd naar de Nederlandse geleerde Justus Lipsius (1547-1616), die wel als grondlegger gezien kan worden van de Leidse traditie om studie van het recht breder te trekken dan als slechts pragmatische vakopleiding. 
 
Zo stelt ook deze studievereniging zich ten doel academische discussies te voeren over de grondslagen van ons rechtssysteem, mede in het licht van de filosofie, geschiedenis en klassieke oudheid. Ethische inzichten, politieke keuzes en fundamentele vragen aangaande de waarde van, of juist terechte kritiek op, algemeen geaccepteerde en verdedigde denkbeelden als mensenrechten, open normen in het burgerlijk recht, trias politica, juridisch activisme, de verzorgingsstaat, en democratie als cultureel fenomeen, wil de vereniging samen met studenten, professoren en mensen uit de praktijk aan de kaak stellen. Dit alles vanuit de overtuiging dat academische studie van het recht bestudering en bediscussiëring van de grondslagen daarvan betekent, en dat die grondslagen van het recht op hun beurt weer nauw verweven zijn met de grondslagen van de samenleving als geheel. 
 
Door middel van het organiseren van onder meer debatten, leesclubs, borrels en een jaarlijkse reis naar Oxford, hoopt Justus Lipsius bij te dragen aan het hooghouden van het rechtsfilosofisch esprit aan de rechtenfaculteit. Daarbij is primair het doel tot verdieping van de rechtenstudie te komen en een moreel en intellectueel beter jurist te worden.