Lezing – Goddelijk recht, natuurrecht en menselijk recht: rechtsdenken bij Hugo de Groot

Op donderdagavond 13 april 2017 organiseerde de studievereniging Justus Lipsius Bachelor een lezing over het rechtsdenken bij Hugo de Groot. De vraag die deze avond centraal stond is: ‘hoe verhouden goddelijk recht, natuurrecht en menselijk recht zich tot elkaar volgens Hugo de Groot?’

Prof. Henk NellenDe lezing werd gegeven door prof. Henk Nellen. Henk Nellen studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1980 op een proefschrift over het correspondentie-netwerk van de zeventiende-eeuwse Franse geleerde Ismael Boulliau (1605-1694). Als medewerker van het Grotius-Instituut en het Huygens ING werkte hij vanaf 1980 onder meer aan de uitgave van de laatste vijf delen van de Briefwisseling van Hugo Grotius en aan verschillende aspecten van de ideeëngeschiedenis van de zeventiende eeuw. In april 2007 voltooide hij een biografie over Hugo de Groot.

De lezing begon om 19:30 en duurt tot 20:15. De lezing vond plaats in zaal A051 (Grotiuszaal) in het Kamerlingh Onnes Gebouw. Het adres van de Rechtenfaculteit is Steenschuur 25, 2311 ES, Leiden.

Professor Henk Nellen over het natuurrecht van Hugo de Groot (en de lezing) op Sleutelstad.