Justus Lipsius Boekenclub

In de Justus Lipsius Boekenclub bespreken we in het eerste semester van het academische jaar 2019/2020 onder leiding van Gerard Versluis A Student’s Guide to Political Philosophy van Harvey Mansfield (eerste bijeenkomst) en het klassieke werk Politica van Aristoteles (de overige bijeenkomsten). De vijf bijeenkomsten van het eerste semester zijn telkens vanaf 17:00 uur tot 19:30 uur in het Kamerlingh Onnes Gebouw of de Sterrewacht en zullen plaatsvinden op de volgende dagen:

  1. Maandag 23 september 2019
  2. Maandag 21 oktober 2019
  3. Maandag 18 november 2019
  4. Maandag 16 december 2019
  5. Maandag 13 januari 2019

De Justus Lipsius Boekenclub staat open voor leden van Justus Lipsius en voor studenten en alumni van de master Encyclopedie en filosofie van het recht. De kosten voor deelname aan de bijeenkomsten van het eerste semester bedragen eenmalig 15,- euro voor leden en eenmalig 20,- euro voor niet-leden. Wees op tijd met aanmelden, want de groep zal bestaan uit maximaal vijftien studenten.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar jsvjustuslipsius@gmail.com.