Bespreking Thomas van Aquino

Op woensdagochtend 20 december belegt Justus Lipsius Bachelor een bespreking om gedeelten uit en over de Summa Theologica lezen. We komen samen in KOG/C022 om 9:30.
Thomas van Aquino
The National Gallery, London 2017 / https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Deze bespreking is ter voorbereiding van de lezing van Prof. dr. Rudi te Velde over Thomas van Aquino.

Wil je hierbij zijn? Stuur een mailtje naar bachelor@justus-lipsius.nl met je naam, studiejaar en studierichting.
De voorbereidingsdocumenten zijn te vinden op de pagina van het event ‘Prof. dr. Rudi te velde over Thomas van Aquino’ op Facebook.
Tot dinsdag!