Visie en doel

Justus Lipsius Bachelor is in het jaar 2016 opgericht om bachelorstudenten meer te bieden dan enkel de praktische vakstudie tot jurist. Onze vereniging is vernoemd naar de Nederlandse geleerde Justus Lipsius (1547 – 1616) die als grondlegger kan worden gezien van de Leidse traditie om studie van het recht breder te trekken, fundamenteler te maken. Justus Lipsius Bachelor plaatst zichzelf met overtuiging in deze belangrijke traditie.

Justus Lipsius Bachelor is daarmee een aanvulling op het bestaande curriculum dat (rechten)studenten tijdens hun bachelor volgen en wil daarmee van toegevoegde waarde zijn in het leven van iedere student. Justus Lipsius Bachelor gelooft namelijk dat de essentie van vorming niet ligt in een formele studie, maar dat wij als studenten juist gebruik kunnen maken van een groot historisch erfgoed en een intellectuele traditie.

Om bachelorstudenten kennis te laten maken met deze belangrijke (Europese) traditie organiseren wij lezingen, leesavonden en eetclubs om in gesprek te gaan met de experts op het gebied van moraal, ethiek, waarden, deugden, de diepere doordenking van rechtvaardigheid en alle andere fundamenten van ons huidige rechtssysteem. Om dit te bereiken wil Justus Lipsius Bachelor drie stromingen onderling combineren in haar verenigingsactiviteiten: als allereerst de zuiver rechtsfilosofische onderwerpen, zoals een lezing over het natuurrechtsdenken van Thomas van Aquino. Ten tweede de meer politiek-filosofische inslag, zoals een lezing over het concept van de weerbare democratie. Ten derde de meer maatschappelijke onderwerpen en het publieke debat, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij een lezing over het debat over de slavernij.

Omdat wij weten dat wij dat niet alleen kunnen zoeken wij actief naar partners die onze visie delen. Op dit moment zijn dat De Nieuwe Poort en Stichting Landmerk. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan de vorming van een volgende generatie juristen die niet klakkeloos de letter van de wet volgen, maar zelfstandig een ethische afweging maken bij het tegenkomen van dilemma’s.