Justus Lipsius

Bachelorstudievereniging

Encyclopedie van de rechtswetenschap
en Rechtsfilosofie in de bachelor Rechtsgeleerdheid.

Justus Lipsius

Masterstudievereniging

Studievereniging voor
de master Encyclopedie en Filosofie van het Recht
aan de Universiteit Leiden

Master

Master Encyclopedie en filosofie van het recht

 

Symposium: De overheid als probleem of oplossing?

Dinsdag 19 september 2017 om 19.00 uur